Formularz - przyjęcie dziecka do zerówki

do zerówki Małego Instytutu Języka Polskiego „Poloniusz”

Dane osobowe dziecka:

Dane osobowe mamy/taty (lub opiekuna prawnego)

Dane osobowe taty/mamy (lub opiekuna prawnego)

Informacje o dziecku

Umowa o kształceniu dziecka może wypowiedziana przez każdą ze stron.
Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni.

Dane zbierane przez Szkołę służą bezpieczeństwu dziecka i umożliwiają funkcjonowanie Szkoły. Nie są nikomu przekazywane. Podpisując niniejszy formularz, zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych w wymienionym zakresie.