Zapisy do szkoły!

Aby zapisać dziecko do Małego Instytutu Języka Polskiego “Poloniusz” należy zapoznać się z:

a następnie wypełnić odpowiedni formularz oraz dokonać wpłatę kaucji w wysokości miesięcznej opłaty za szkołę. Kaucja jest zwrotna przy wypisie dziecka ze szkoły, jeśli wszelkie formalności zostały dopełnione.

Dane do konta bankowego szkoły:

Prosimy w opisie (reference) podać pierwszą literę imienia oraz pełne nazwisko dziecka, np.

Anna Kowalska = A Kowalska

W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowo:

poloniusz2016@gmail.com

lub telefonicznie:

07927294352

Możliwe jest także spotkanie z dyrektorem w szkole po uprzednim kontakcie telefonicznym!