O nas

Mały Instytut Języka Polskiego “Poloniusz” w Edynburgu jest projektem Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego im. Adama Mickieiwcza w Edynburgu, które powstało w maju 2016 roku.

Stowarzyszenie to organizacja społeczna, której celem jest promowanie polskiej kultury, tradycji historycznych, języka i obyczajów, a także integracja Polaków na terenie Edynburga oraz Szkocji. Ponadto Stowarzyszenie swoją uwagę kieruje także na młodych i najmłodszych Polaków, stąd pomysł stworzenia polskiej szkoły, by poprzez rzetelną edukację przekazywać młodemu pokoleniu wiedzę o kraju, z którego pochodzą, w ich ojczystym języku.

Mały Instytut Języka Polskiego “Poloniusz” zaczął być formowany w czerwcu 2016 roku, by we wrześniu mogło rozpocząć się nauczanie. Na początku pracowało w szkole tylko trzech nauczycieli, ale z roku na rok liczba uczniów i nauczycieli się zwiększała. 

Nauczanie w Poloniuszu oparte jest o Podstawę Programową dla uczniów polskich uczących się za granicą oraz o materiały własne stworzone przez naszych nauczycieli. W nauczaniu języka polskiego, historii oraz katechezy korzystamy z podręczników, na których pracują nauczyciele w Polsce oraz z materiałów własnych. 

Staramy się, aby w naszej szkole poziom nauczania był odpowiednio wysoki. Uczniów przypisujemy do poszczególnych klas na podstawie ich poziomu języka polskiego. Zajęcia są przemyślane i tak skomponowane, by zachęcić uczniów do nauki, uwzględniając fakt, iż są to dla naszych podoopiecznych zajęcia dodatkowe.

Poza nauczaniem języka ojczystego w mowie, piśmie i czytaniu, staramy się także nawiązywać do obyczajów oraz kultury naszego kraju, stąd różnego rodzaju spotkania i akademie,w  których nasi uczniowie biorą czynny udział. Celebrujemy więc 11 listopada, Boże Narodzenia, Wielkanoc, święta majowe itp., dzięki temu uczniowie uczą się polskich pieśni i wierszy, piosenek i kolęd, znają też obyczaje, które towarzyszą różnym świętom.