Opłaty i zapisy

Aby zapisać dziecko do Małego Instytutu Języka Polskiego “Poloniusz” należy zapoznać się z:

oraz uiścić opłatę za szkołę zgodnie z Regulaminem, w wysokości dwóch miesięcznych czesnych.

Dane do konta bankowego szkoły:

Prosimy w opisie (reference) podać pierwszą literę imienia oraz pełne nazwisko dziecka, a także miesiąc, za który dokonywana jest płatność, np. Anna Kowalska, wrzesień = A Kowalska IX.

Opłata za naukę w Małym Instytucie Języka Polskiego „Poloniusz” w Edynburgu wynosi £500 za okres od września do czerwca bieżącego roku. Opłata ta może być rozłożona na miesięczne raty i wówczas wynosi £50 na miesiąc. 

Jeśli w szkole uczy się rodzeństwo, wówczas czerwiec jest miesiącem bezpłatnym, w sytuacji, gdy uczniowie uczęszczają do szkoły od września do czerwca w danym roku szkolnym.