Opłaty i zapisy

Aby zapisać dziecko do Małego Instytutu Języka Polskiego “Poloniusz” należy zapoznać się z:

oraz dokonać wpłatę kaucji w wysokości miesięcznej opłaty za szkołę. Kaucja jest zwrotna przy wypisie dziecka ze szkoły, jeśli wszelkie formalności zostały dopełnione.

Dane do konta bankowego szkoły:

Prosimy w opisie (reference) podać pierwszą literę imienia oraz pełne nazwisko dziecka, np.

Anna Kowalska = A Kowalska

Koszt miesięczny dla dzieci uczących się w naszej szkole to 40£. Jeśli w szkole uczy się rodzeństwo, wówczas czerwiec jest miesiącem bezpłatnym.