Aktualności

55-86-min

Pasowanie na ucznia poloniusza

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Majowy Piknik Rodzinny 2019

3 majowy rodzinny piknik  odbył się przy kościele św. Niniana i Triduana w Edynburgu. Mimo, że w maju pogoda nie dopisywała i tego dnia również było zimno, frekwencja dopisała. Na pikniku można było skosztować kiełbasek ufundowanych przez…

POLONIADA

Nasza szkoła rokrocznie organizuje POLONIADĘ, czyli Olimpiadę Wiedzy o Polsce dla uczniów szkół polskich z Edynburga i okolicy. W konkursie tym biorą udział uczniowie wydelegowani przez daną szkołę, którzy sprawdzają swoje umiejętności na temat Polski z zakresu historii, literatury…

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego

Rokrocznie nauka w Poloniuszu kończy się uroczystą Akademią, w trakcie której uczniowie otrzymują dyplom ukończenia danego poziomu edukacji wraz z nagrodą książkową. W trakcie tego spotkania wyróżnieni zostają uczniowie, którzy przez cały rok pracują najgorliwiej….

Majowy Piknik Rodzinny

W 2017 roku po raz pierwszy w ramach Polish Heritage Day odbył się Majowy Piknik Rodzinny. Celem Pikniku jest promowanie polskiej kultury i obyczajów oraz integracja z innymi narodowościami…