Projekty i Dofinansowania

Szanowni Państwo!

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe za pośrednictwem Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie” w wysokości 12 793 złotych w ramach zadania o nazwie: Wsparcie bieżącej działalności Małego Instytutu Języka Polskiego “Poloniusz” przy Polskim Stowarzyszeniu Kulturalno-Edukacyjnym im. Adama Mickiewicza w Edynburgu. Całkowita wartość zadania: 71 744 złotych.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego: Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej

Kwota dotacji: 19 405,00 PLN

Całkowita wartość zadania publicznego: 286 252,88 PLN 

Zadanie publiczne Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Mały Instytut Języka Polskiego “POLONIUSZ” otrzymał dofinansowanie w roku 2020 od Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” ze środków z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Dofinansowanie częściowo pokryło koszty wynajmu pomieszczeń. Serdecznie dziękujemy za to wsparcie!