Projekty i Dofinansowania

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Mały Instytut Języka Polskiego “POLONIUSZ” otrzymał dofinansowanie w roku 2020 od Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” ze środków z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Dofinansowanie częściowo pokryło koszty wynajmu pomieszczeń.
Serdecznie dziękujemy za to wsparcie!