Formularz - przyjęcie dziecka do przedszkola

do przedszkola Małego Instytutu Języka Polskiego „Poloniusz” w Edynburgu.

I. Dane osobowe dziecka:

II. Dane osobowe mamy/taty lub opiekuna prawnego

Dane osobowe taty/mamy lub opiekuna prawnego

III. Stan zdrowia dziecka

IV. Powrót dziecka ze szkoły do domu:

V. Oświadczenia

*właściwe zaznaczyć.